[x] ปิดหน้าต่างนี้
ค้นหา   
99 หมู่10 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร : 036-342239 แฟ็กซ์ : 036-342240 E-mail : konommuaklek2515@hotmail.com

ผังองค์กร
นายนครินทร์ สีวงกต
ประธานกรรมการ
เมนูหลัก
แบนเนอร์
จำนวนผู้เข้าชม

 เริ่มนับ 12/ก.พ./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
850 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1116 คน
สถิติเดือนนี้
12679 คน
สถิติปีนี้
185166 คน
สถิติทั้งหมด
752036 คน
IP ของท่านคือ 44.192.92.49
(Show/hide IP)
แผนผังหน่วยงาน
��������������������������������� - ������������������
นายปภณภพ เฉลิมกลิ่น
ผู้จัดการ
Click ??????????????
นายกรินทร์ทยาวัต จิตจำนงค์
ผู้ช่วยผู้จัดฝ่ายจำหน่าย-บริการ
Click ??????????????
นางสาวพิมพ์ใจ พวงแก้ว
หัวหน้าแผนกขาย
Click ??????????????
นายสำราญ เสนพลกรัง
หัวหน้างานคลังวัตถุดิบ-ขนส่ง
Click ??????????????
นางสาวกษมา จุลวรรณ
เจ้าหน้าที่บัญชี
Click ??????????????
นางสาวศุภลักษณ์ เหลาโครต
เจ้าหน้าที่บัญชี
Click ??????????????
นางสาวกานติมา จันทร์จิต
เจ้าหน้าที่ขาย (อุปโภค-บริโภค) คลองไทร
Click ??????????????
นางสาวยศวดี เกลี้ยงสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ขาย (อุปโภค-บริโภค) คลองไทร
Click ??????????????
นางสาวรัตนา ฉายไทย
เจ้าหน้าที่ขาย (ยาสัตว์) คลองไทร
Click ??????????????
นายสมคิด ศรัทธาผล
เจ้าหน้าที่ขาย (น้ำมันเชื้อเพลิง) คลองไทร
Click ??????????????
นางสาวบุบผา ต่อมสูงเนิน
เจ้าหน้าที่ขาย (น้ำมันเชื้อเพลิง) มิตรภาพ
Click ??????????????
นางสาวขวัญสุดา คงคุ้ม
เจ้าหน้าที่ขาย (วัตถุดิบอาหารสัตว์) คลองไทร
Click ??????????????
นางสาวนวพร ไผ่ลิง
เจ้าหน้าที่ขาย (อุปโภค-บริโภค) มิตรภาพ
Click ??????????????
นางสาวทักษิณาภรณ์ ใยน้อย
เจ้าหน้าที่ขาย (ยาสัตว์) มิตรภาพ
Click ??????????????
นายวัธนะ อรุณทิพย์
ลูกจ้างขับรถขนส่ง
Click ??????????????
นายพิชาน ปะวันเทา
ลูกจ้างขับรถขนส่ง
Click ??????????????
นายจันดี แมนไธสง
ลูกจ้างขับรถขนส่ง
Click ??????????????
นายพร ปลอดสันเทียะ
ลูกจ้างคลังสินค้า
Click ??????????????
นายปัญญา ภูสุรินทร์
ลูกจ้างคลังสินค้า
Click ??????????????
นายรักชาติ ดอกบัว
ลูกจ้างคลังสินค้า
Click ??????????????
นายธีระยุทธ สุพร
ลูกจ้างคลังสินค้า
Click ??????????????
นายนิเวช ศีรีรักษ์
ลูกจ้างจัดส่งสินค้า
Click ??????????????
นายเชิดชาย โพธิ์ศรี
ลูกจ้างจัดส่งสินค้า
Click ??????????????
นายกฤษฎา มณีเนตร
ลูกจ้างจัดส่งสินค้า
Click ??????????????
นายศักดา อนาชัย
ลูกจ้างจัดส่งสินค้า
Click ??????????????
นายทักษิณ อนามัย
ลูกจ้างจัดส่งสินค้า