[x] ปิดหน้าต่างนี้
ค้นหา   
99 หมู่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร : 036-342239 แฟ็กซ์ : 036-342240 E-mail : konommuaklek2515@hotmail.com

ผังองค์กร


เมนูหลัก
แบนเนอร์
จำนวนผู้เข้าชม

 เริ่มนับ 12/ก.พ./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
234 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
190 คน
สถิติเดือนนี้
12160 คน
สถิติปีนี้
139971 คน
สถิติทั้งหมด
494796 คน
IP ของท่านคือ 18.208.187.128
(Show/hide IP)

  

ชื่อ : นางสาวปณิตา เชิงไกรยัง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน-บัญชี
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ : conom2@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางมะยุรี ราชบัณฑิต
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน (สาขาคลองไทร)
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ : Conom1@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางบุษกร ผ่องใส
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ : conom2@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวปนัดดา เพ็ชรภา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ : conom2@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรทิพย์ เพลิดศิริ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ : conom2@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวเกสรี โชว์เสียง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ : conom2@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวแดงต้อย รัตนคำพจน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน (สาขาคลองไทร)
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ : Conom1@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุพรรษา ศรทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน (สาขาคลองไทร)
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ : Conom1@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววนิดา พันจันทึก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาคลองไทร)
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ : Conom1@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวปานนภัสสร โกธาตุ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาคลองไทร)
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ : Conom1@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุทรารัตน์ รัตนะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ : hr8303.muaklekcoop@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวชนาลัย ไชยมงคล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคล
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ : hr8303.muaklekcoop@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววริศรา บางพระครู
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคล
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ : hr8303.muaklekcoop@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอรทัย ชนะหาญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคล
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ : hr8303.muaklekcoop@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ส.ต.ณรงค์ ศิริวงษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย
หน้าที่หลัก : สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธชัย พิพัฒนรัตนะ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างงานรักษาความปลอดภัย
หน้าที่หลัก : ประจำศูนย์คลองไทร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเฉลิม มั่นเจริญ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างงานรักษาความปลอดภัย
หน้าที่หลัก : ประจำศูนย์คลองไทร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมศักดิ์ ชมโคกสูง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างงานรักษาความปลอดภัย
หน้าที่หลัก : ประจำศูนย์คลองไทร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุพรรณ์ มูลสูงเนิน
ตำแหน่ง : ลูกจ้างงานรักษาความปลอดภัย
หน้าที่หลัก : ประจำศูนย์วิจัยฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุริโย สุพรรณท้าว
ตำแหน่ง : ลูกจ้างงานรักษาความปลอดภัย
หน้าที่หลัก : ประจำศูนย์วิจัยฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
26 : คณะกรรมการดำเนินงาน
27 : คณะกรรมการอำนวยการ
28 : คณะกรรมการเงินกู้ (สินเชื่อ)
30 : คณะอนุกรรมการฝ่ายจำหน่าย-บริการ และฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
31 : คณะอนุกรรมการฝ่ายสัตวแพทย์-ผสมเทียม และศูนย์วิจัยการเลี้ยงโคนม
32 : คณะอนุกรรมการฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
33 : คณะอนุกรรมการฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม
35 : ฝ่ายธุรการกลาง
37 : ฝ่ายสินเชื่อ (เงินกู้)
38 : ฝ่ายจำหน่าย-บริการ
39 : ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร (สัตวแพทย์-ผสมเทียม)
40 : ฝ่ายรวบรวมผลผลิต (น้ำนมดิบ)
41 : ฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์
44 : ฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมฯ
45 : ฝ่ายการเงิน-บัญชี
52 : คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
53 : ผู้ตรวจสอบกิจการ
54 : ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ
55 : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
56 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ