ชื่อ - นามสกุล :นางรัตนา จำมั่น
ตำแหน่ง :หน่วยงานบรรจุยูเอชที
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานบรรจุหีบห่อ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :