ชื่อ - นามสกุล :นายอำนาจ ไอยรารัตน์
ตำแหน่ง :รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายรวบรวมผลผลิต(น้ำนมดิบ)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :