ชื่อ - นามสกุล :นายธชัย พิพัฒรัตนะ
ตำแหน่ง :ลูกจ้างรักษาความปลอดภัย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :