ชื่อ - นามสกุล :นายนครินทร์ สีวงกต
ตำแหน่ง :ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :