ชื่อ - นามสกุล :นายณัฐพล ชุมภูชนะ
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม
หน้าที่หลัก :สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
ที่อยู่ :159 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
Telephone :
Email :nuttapon.chum25@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :