ชื่อ - นามสกุล :นายณัฐพล ชุมภูชนะ
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงานแปรรูปนมฯ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :