หมวดหมู่ : อาหารโคนม
ชื่อสินค้า : MC 16 MC
โดย : admin
อ่าน : 1246
เสาร์์ ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
พิมพ์ 


 
 เอ็มซี-16เอ็มซี  (โปรตีนไม่น้อยกว่า 16 %)                      

วิธีการใช้

- ใช้ในโคระยะอุ้มท้องและให้น้ำนมมาก  (ที่ให้นมมากกว่า  15 กก./วัน ) ให้วันละ 1 กก.ต่อปริมาณน้ำนม 2-3 กก.  
ขึ้นกับคุณภาพอาหารหยาบ

คำอธิบาย  อาหาร MC-16MC จะช่วยให้โคนมมีสุขภาพที่ดีกว่า เป็นวัตถุดิบที่เป็นพลังงานย่อยง่าย
                                           
                                          ขนาดบรรจุ  30 กก./ถุง