หมวดหมู่ : อาหารโคนม
ชื่อสินค้า : MC 18C
โดย : admin
อ่าน : 2564
เสาร์์ ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
พิมพ์     เอ็มซี-18ซี  (โปรตีนไม่น้อยกว่า 18 % ไม่มียูเรีย)

วิธีการใช้

    ใช้ในลูกโค  3  ถึง  6  เดือน ให้ลูกโคกินวันละ  2.5 3.5 กก. ขึ้นกับคุณภาพอาหารหยาบ

ข้อควรระวัง

ระยะนี้ลูกโคมี การพัฒนาระบบของเต้านมเร็วมาก ควรให้ความสำคัญกับการเลี้ยงลูกโคในระยะนี้

(อนาคตแม่โคที่ให้นมในฟาร์ม)

ขนาดบรรจุ  30 กก./ถุง